Profiel
   
 
ICT heeft in de afgelopen decennia laten zien dat snelle technologische ontwikkelingen niet geringe  organisatorische en maatschappelijke veranderingen heeft teweeggebracht ... en nog zal brengen !!

Organisaties, klein en groot, hebben de uitdaging om hier telkens op een gepaste wijze in mee te gaan. Belangrijk blijft de vraag of de bedrijfsdoelstellingen met behulp van ICT kan worden verbeterd of iets penibeler gesteld, worden deze nog wel voldoende behaald ?

'Kan er eens iemand met ons meedenken want intern ontberen we deze kennis ?' Ja, dat kan !

Als 'ITermediair' tussen u en een netwerk van betrokken professionals levert Com+ een onafhankelijk adviserende, dienstverlenende en betrokken rol ten behoeve van uw ICT voorzieningen en strategie van uw organisatie. Dit zowel in de profit als in de non-profit sector.
 

Immers, wat kunnen wij anders ? Wij zijn ermee opgegroeid !